Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video’s, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Lees meer en stel voorkeuren in.

Twee mannen monteren zonnepanelen op een dak

Klimaat- en energiebeleid dat het verschil maakt

Met de Klimaatwet van 2019 verplicht de Nederlandse rijksoverheid ons om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49 procent en in 2050 met 95 procent te...

Lees meer
mobile

Economie: sociaal ondernemerschap en innovatie

De economie heeft onder corona zware klappen gekregen, maar lijkt nu weer op te veren. Samenwerken met bedrijven in de arbeidsmarktregio is vanzelfsprekend...

Lees meer
boeken

Cultuur: kunst verrijkt het leven

Door corona lag een groot deel van het culturele leven stil. Ook in Waterland. Dat is jammer. GroenLinks wil het lokale en regionale potentieel van kunstenaars...

Lees meer
euros

Een financieel gezonde gemeente

GroenLinks staat ook voor gedegen financieel beleid. Een gemeente is geen bank. Haar geld is er om goede voorzieningen voor de inwoners te creëren. Maar je kunt...

Lees meer
pvda groenlinks

Samenwerking met de pvda

De afgelopen jaren zijn GroenLinks en de PvdA naar elkaar toegegroeid. Op landelijk niveau, maar ook in Waterland trekken wij al langer samen op als bondgenoten...

Lees meer
plastic-soep

Circulaire ofwel kringloopeconomie

De Nederlandse regering wil in 2030 voor 50 procent circulair zijn en in 2050 voor 100 procent. Dat betekent dat grondstoffen worden hergebruikt. We scheiden...

Lees meer
open landschap

Open landschap: behoud en versterk de groene ruimte

Open landschap: behoud en versterk de groene ruimte Er liggen veel claims op het landschap van Waterland. Sinds corona maken meer fietsers, wandelaars...

Lees meer
lois fietsen op de dijk

Milieuvriendelijke mobiliteit: ruim baan voor fiets en OV

In de kernen van Waterland is het druk. Met (zwaar) verkeer door te krappe straten. Voetgangers en fietsers hebben daardoor vaak te weinig ruimte. En dat geldt...

Lees meer
delen

Sociaal beleid: meedoen mogelijk maken

Sinds de decentralisatie in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor een groot aantal zorgtaken binnen het sociaal domein, zoals bijvoorbeeld jeugdhulp, hulp...

Lees meer
 Onderwijs-basisschool-kinderen-tekenen.jpg

Leefbaarheid

De leefbaarheid van de kernen staat onder druk. GroenLinks Waterland hecht daarom aan goede wijkvoorzieningen in de kernen. Voor ouderen en jongeren. Daarbij is...

Lees meer
onderwijs

Jeugdbeleid en onderwijs: kiezen voor jongeren

GroenLinks Waterland wil een stevige regie vanuit de gemeente op het jeugdbeleid. Dat is nodig, want de zorg voor kinderen en jongeren ligt grotendeels bij de...

Lees meer
 mensen-kijken-uit-woning-4.jpg

Betaalbaar en prettig wonen

De woningmarkt is oververhit. Er is een tekort aan woningen en vraag en aanbod matchen niet. Hoewel de gemeente slechts beperkte invloed heeft op de woningmarkt...

Lees meer