Wat deden we?

 • Waterland kent veel monumenten en daar zijn we zuinig op. Bij verbouwingen letten wij goed op dat de monumentale waarde intact blijft.
 • Ook monumenten moeten verduurzamen. Ook bewoners van monumenten willen een lagere energierekening. De gemeente helpt hen met adviezen op maat.
 • Bij het nieuwbouwproject Galgeriet komt kunst in de openbare ruimte en daarbij worden bewoners betrokken.
 • Bij de keus voor het appartementengebouw op het Galgeriet hebben inwoners hun favoriete ontwerp kunnen kiezen.
 • We doen mee met het Jeugd Cultuur Fonds, waardoor kinderen uit arme gezinnen mee kunnen doen met dans-, theater en muzieklessen.

Wat willen we?

 • De openbare bibliotheek wordt naast een boekenuitleenplek een ontmoetingsplaats voor jongeren en ouderen, voor kunst en cultuur.
 • We steunen initiatieven op het gebied van kunst en cultuur die anders niet levensvatbaar zijn met een cultuurfonds voor de diverse kernen.
 • De gemeente beschermt niet alleen waardevolle gebouwen en interieurs, maar ook ons landschap is monumentaal. Dat betekent dat oude waterlopen (greppels en sloten) intact blijven of hersteld worden. Zo nodig nemen we dat in het bestemmingsplan op.
 • Bescherming van monumenten is ook voorkomen van verzakken van monumenten. Zwaar verkeer is daar voor een belangrijk deel debet aan. Ook dat is een reden om het zwaar verkeer uit de kernen te weren.
 • In 2023 is het 450 jaar geleden dat de slag om de Zuiderzee plaatsvond. Reden voor een herdenking en een feestje.
 • De bruine vloot is een belangrijk onderdeel van onze historie. Daar zorgen we goed voor.