Wat deden we?

 • Tijdens corona hebben we gezorgd dat kwetsbare kinderen snel in beeld waren. Kinderopvang en scholen hebben hierop ingespeeld en hun gebouwen geopend voor deze groep.
 • Kinderen lopen al op heel jonge leeftijd achterstanden op. In de voorschoolse periode moet dus aandacht zijn voor achterstandenbeleid. Hier hebben wij een begin mee gemaakt.
 • De verplichte Lokale Educatieve Agenda krijgt eindelijke vorm.
 • Op het scholeneiland in Monnickendam verrezen frisse, nieuwe schoolgebouwen voor De Fuut en De Blauwe Ster. Met De Verwondering in Monnickendam en de Havenrakkers in Broek in Waterland is een begin gemaakt.
 • De kinderburgemeester heeft democratie dichter bij jongeren gebracht.
 • Er is weer een jongerenontmoetingsplek geopend in Monnickendam.
 • Inspraak van jongeren wordt serieus genomen. Een jongerenactie heeft bijvoorbeeld geleid tot meer verlichting in het parkje Spaandersbank in Monnickendam.

Wat willen we?

 • Jongeren moeten meer betrokken worden bij de politiek. De kinderburgemeester was een mooi voorbeeld, maar betrekt slechts een beperkt aantal kinderen. Wij zoeken naar nieuwe manieren om democratie onder kinderen te bevorderen.
 • Het openstellen van sportterreinen voor de buitenschoolse opvang of naschoolse activiteiten stimuleert kinderen en jongeren om meer te bewegen.
 • We willen voldoende speel- en trapveldjes voor kinderen.
 • Korte lijnen tussen jongerenwerker, gemeente en politie zijn belangrijk.
 • Jongeren moeten vrijheid hebben op het Hemmeland.
 • De bemoeienis van de gemeente met het onderwijs houdt niet op bij de schoolgebouwen. De ontwikkelingen in het onderwijs raken het gemeentelijke beleid op het terrein van jeugd, welzijn en zorg. De gemeente speelt daarbij een actieve rol.
 • De gemeente erkent de belangrijke rol van voorschoolse voorzieningen als de laagdrempelige peuteropvang.
 • Al onze schoolgebouwen zijn gezond en up-to-date, met een uitdagend en groen schoolplein.