CIRCULAIRE OFWEL KRINGLOOPECONOMIE

 

De Nederlandse regering wil in 2030 voor 50 procent circulair zijn en in 2050 voor 100 procent. Dat betekent dat grondstoffen worden hergebruikt. We scheiden afval beter, maar produceren ook minder. Maximaal 100 kg huishoudelijk restafval per inwoner per jaar in 2020, maximaal 30 kg in 2025 was het streven van de rijksoverheid. Maar weinig gemeenten hebben die doelstelling bereikt. Ook Waterland niet. Eerst was de economie booming en daarna ging in coronatijd iedereen opruimen. Om de doelstelling te halen moet er dus meer gebeuren in de komende jaren.

 

Wat deden we?

 • We bouwden een nieuwe gemeentewerf, thuisbasis van de buitendienst, met een materialenpaspoort, zodat materiaal herkend en gemakkelijker gerecycled kan worden.
 • Onze afval scheiden we voor en na. Dat zorgt voor het beste resultaat, want alleen zo kun je van hergebruikt materiaal volwaardige nieuwe producten maken.
 • Onze afvalinzamelaar is gekozen op duurzaam vervoer.
 • Bij onze inkoop sloten we aan bij de duurzame inkoopstrategie van de Metropoolregio Amsterdam.
 • Voor het inzamelen van tuinafval zijn we een samenwerking met Lodder in Zuiderwoude aangegaan.
 • Monnickendamse binnenstadbewoners zonder tuin of achterom kunnen hun restafval kwijt in ondergrondse containers.
 • De oude kom van Marken is overgegaan op ondergrondse containers voor het restafval.

Wat willen we gaan doen?

 • Inwoners van de kernen die kleinbehuisd zijn, moeten hun afval kwijt kunnen. We zijn daarom voor ondergrondse containers voor alle inwoners in de historische kernen van Waterland en in andere dichtbebouwde wijken.
 • We willen de milieustraat blijvend uitbesteden aan Purmerend. Purmerend bouwt namelijk, in de Purmer, een nieuwe milieustraat die toekomstbestendig, duurzaam en makkelijk toegankelijk is, met ruimere openingstijden dan een eigen milieustraat kan bieden. Bovendien zijn wij tegen een milieustraat aan de Hoogedijk in Katwoude en willen we de inwoners niet met hoge lasten opzadelen.
 • Wie weinig afval heeft, betaalt nu voor de volle container van de buren. Bewust afval verminderen moet lonen. Wij zijn dus voor een recyclingtarief. De afvalstoffenheffing bestaat daarbij uit een vast en variabel deel. De hoogte van het variabele deel wordt bepaald door het aantal keer dat je de restafvalbak aan de weg zet of de ondergrondse container voor restafval gebruikt.
 • Circulair bouwen wordt een eis voor alle nieuwbouwprojecten.
 • Circulair is een belangrijk criterium bij alle inkoop en bij voorkeur met lokale ondernemers.
 • We zetten vol in op houtbouw bij nieuwbouwprojecten, want hout neemt CO2 op, is makkelijk te hergebruiken en zorgt voor een aangenaam woonklimaat.