Wat deden we?

 • Om inwoners te helpen hun gasverbruik te verminderen hebben we diverse acties voor het collectief inkopen van zonnepanelen en isolatie geïnitieerd.
 • Een duurzaamheidsfonds van in totaal 400.000 euro helpt inwoners die duurzaam verbouwen (isoleren, groene daken, warmtepomp) of willen overgaan op inductiekoken.
 • Een fonds voor een duurzaamheidslening van in totaal 100.000 euro voor hoge verbouwingskosten in het kader van verduurzamen.
 • Duurzaam advies op maat voor monumentenbezitters.
 • Duurzame nieuwbouw van scholen en gemeentelijke gebouwen, zoals de gemeentewerf en De Bolder.
 • We wezen een zoeklocatie aan voor windenergie, bij de Nes.
 • Energiebesparing door zuinige armaturen in de openbare verlichting.
 • Extra zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis.
 • We boden een voordelige isolatiecheck aan

Wat willen we?

 • De gemeentelijke organisatie moet het goede voorbeeld geven en al in 2025 CO2-neutraal zijn. We wekken evenveel energie op als we gebruiken. We rijden energieneutraal, kopen duurzaam in en vegetarische catering is het uitgangspunt.
 • Gas wordt de komende jaren veel duurder. We willen energiearmoede voorkomen door middel van een nieuw duurzaamheidsfonds om inwoners, maar ook bedrijven, te helpen hun gasverbruik terug te dringen en hun huis/bedrijf gasloos te maken.
 • Waterlanders kunnen meedoen in coöperaties voor duurzame energie. De gemeente Waterland wordt ook deelnemer en financiert uit de opbrengsten duurzame maatregelen voor inwoners die dat niet zelf kunnen betalen.
 • Een alternatief voor gas is thermische energie uit oppervlaktewater (TEO). Wij helpen de woningbouwcorporaties om dit toe te passen in huurwoningen.
 • Ook praktisch hebben inwoners hulp nodig bij het overschakelen op een andere warmtebron. De gemeente helpt daarbij.
 • We vinden uitbreiding van windenergie bij de Nes de beste optie. Maar we willen ook andere locaties in de gemeente Waterland in beeld brengen.
 • Verduurzaming van monumenten is een bijzondere opgave. Wij staan positief tegenover duurzame maatregelen die niet onomkeerbaar zijn, zoals zonnepanelen in beschermd stads- en dorpsgezicht. Ook als ze zichtbaar zijn.
 • We zetten vol in op zonne-energie op alle daken en boven parkeerplaatsen. De lat ligt hoog, want er is veel nodig om onze energievoorziening CO2-vrij te maken. 
 • Bedrijven moeten geholpen worden de omslag naar een duurzame bedrijfsvoering te maken. De gemeente helpt hen hierbij.