Wat deden we?

 • De jobcoaches van de gemeente kennen de Waterlandse ondernemers en samen kijken ze naar de mogelijkheden van participatietrajecten voor nieuwkomers en mensen zonder werk.
 • De buitendienst van de gemeente biedt werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en mensen die afhankelijk zijn van zogenoemd beschut werk.
 • Ondernemers zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die zichzelf terugverdienen. Dat gebeurt nog te weinig. Medewerkers van de gemeente hebben daar actief op ingezet.
 • Ondernemers zijn snel geholpen bij het aanvragen van coronasteun of uitstel van betaling van belastingen. Ook de tegemoetkomingen in de noodzakelijke kosten die bij de gemeente aangevraagd kon worden is ruim uitgekeerd.
 • Ondernemers in de horeca hebben de gelegenheid gekregen om hun terrassen uit te breiden, zodat ze gemakkelijker de anderhalve meter afstand konden realiseren.
 • Er wordt gewerkt aan mobiliteitsteams waar zzp’ers die zich willen omscholen geholpen worden.

Wat willen we?

 • Ondernemers hebben een partner nodig om over te schakelen naar een duurzame bedrijfsvoering. De gemeente speelt een actieve rol bij het uitwisselen van kennis.
 • Er zijn nog veel bedrijfsgebouwen waar zonnepanelen op het dak kunnen. Alle daken moeten vol, ook en vooral de grote daken van bedrijven. Subsidies of leningen kunnen ondernemers over de streep trekken.
 • De gemeente moet in overleg met ondernemers en ondernemersvereniging om samen met hen de energietransitie vorm te geven.
 • In heel Waterland willen we de aanleg van glasvezel stimuleren, maar vooral daar waar het internet heel slecht is, zoals in het buitengebied. Als de business case voor commerciële partijen niet rond te krijgen is, kijken we samen met de provincie hoe we dit moeizame traject vlot kunnen trekken.
 • Ondernemers moeten geholpen worden bij het in dienst nemen van mensen die extra zorg en aandacht nodig hebben.