Wat deden we?

 • Op het Galgeriet in Monnickendam verrijzen zo’n 700 woningen. Het is een ingewikkeld project dat langer duurt dan gehoopt. Maar de laatste hand wordt eraan gelegd. Naar verwachting gaan de eerste woningen in 2022 in de verkoop.
 • Het C-veld op Marken was al in 2014 door GroenLinks aangedragen als alternatief voor de Bennewerf. Ook hier gaan de eerste woningen binnenkort in de verkoop.
 • Met corporaties zijn nieuwe prestatieafspraken gemaakt, onder meer op het gebied van duurzaamheid en samenwerking op het gebied van het aardgasloos verwarmen met thermische energie uit oppervlaktewater.
 • De zestig appartementen op de Kohnstammlocatie in Monnickendam zijn opgeleverd, evenals de woningen op het terrein van de St Sebastianusschool in Ilpendam. Watergang is uitgebreid met een nieuwbouwwijk.
 • Op het Galgeriet in Monnickendam wordt ruimte beschikbaar gesteld voor de klanten van Philadelphia en voor het Ouderinitiatief Boeglijn voor jongeren met autisme.
 • Ook Waterland gaat werken met startersleningen.

Wat willen we?

 • Bij nieuwbouwprojecten moet minimaal dertig procent van het aantal woningen sociale huur worden, dertig procent middenhuur en betaalbare koop, en veertig procent vrije sector. In de praktijk blijken sociale-koopwoningen namelijk al snel uit het sociale segment te vallen omdat ze veel duurder worden verkocht.
 • Als het (financieel) haalbaar is, wordt een hoger percentage sociale woningen gebouwd.
 • Woningcorporaties moeten voldoende huurhuizen in hun bestand houden. En ze verkopen geen oude, niet-duurzame woningen.
 • Er is een flinke achterstand ontstaan bij het in behandeling nemen van bouwvergunningen. Die moet zo snel mogelijk weggewerkt worden.
 • We helpen inwoners en woningbouwcorporaties bij het overstappen op een andere warmtebron dan aardgas.
 • Er is sterke behoefte aan starterswoningen voor jongeren. We willen dat er op een creatieve manier gekeken wordt naar mogelijkheden om starterswoningen toe te voegen, bijvoorbeeld op ’t Spil in Monnickendam.
 • Steeds meer mensen, onder wie veel jongeren, willen klein wonen. Waterland spant zich in om de ontwikkeling van alternatieve vormen van wonen, zoals zogenaamde tiny houses mogelijk te maken, bijvoorbeeld op de boxenring op Marken. Ook in het buitengebied zou dat kunnen in leegstaande stallen, mits binnen bestaand bebouwd oppervlakte.
 • Woningen zijn om in te wonen en niet om toeristisch te verhuren. We voeren een zelfbewoningsplicht in en handhaven daar streng op.
 • Winkelcentrum ’t Spil in Monnickendam verdient een opknapbeurt. Door het verplaatsen van de sporthal komt hier ruimte vrij voor woningen en winkels.
 • De Kebolocatie in Broek in Waterland moet snel aangepakt worden. Broek wacht al te lang op een supermarkt en betaalbare woningen op deze locatie.
 • Om de woningnood aan te pakken zijn we voor de bouw van tijdelijke woningen en gaan we soepeler om met woningdelen en splitsen.