GroenLinks en de PvdA hebben elkaar bij de onderwerpen die dit betrof steeds gesteund. Dat gold voor onderwerpen als sociale huur bij bouwprojecten, voor bouwen, maar niet in het groen. Voor uitbreiding van de windmolens bij de Nes. Voor het overeind houden van de zorgbudgetten. Voor een duurzamer groenbeleid. Ook de manier waarop wij graag politiek bedrijven komt overeen:

Progressieve politiek, waarbij het ons altijd om de inhoud gaat. We spannen ons in om de bevolking bij de politiek te betrekken, want het gaat uiteindelijk niet om onszelf. We gaan op zoek naar wat ons bindt, niet naar wat ons verdeelt. Te beginnen bij onszelf!

Tienpuntenplan

 1. Wij zijn voor progressieve politiek. We kijken vooruit en werken aan een duurzame en sociale toekomst. Onze politici zijn constructief en aanspreekbaar!
 2. Wie aanklopt bij de gemeente mag rekenen op hulp, meedenken en vertrouwen. Goede zorg staat bovenaan en we houden de kosten in de gaten.
 3. We bouwen om het woningtekort terug te dringen, maar we houden ons mooie Waterlandse landschap open en groen.
 4. Het uitgangspunt bij nieuwe woningbouw wordt: 30 procent sociale huur, 30 procent sociaal plus (middenhuur en betaalbare koop) en 40 procent vrije sector.
 5. Wij vinden de energietransitie absoluut nodig en Waterland moet zijn bijdrage hierin leveren. Wij zijn:
  - voor uitbreiding van windenergie bij de Nes
  - voor een transitie naar duurzame elektriciteit en warmte die betaalbaar is voor iedereen
  - voor zonnepanelen op alle daken
 6. Wij willen in de openbare ruimte meer aandacht voor:
  - ontmoetingsplekken
  - kunst, ook via een stimuleringsfonds
  - laadplekken voor elektrische voertuigen, zowel voor auto als fiets
  - innovatieve oplossingen voor (zwaar) verkeer in kernen, voor betere verkeersveiligheid en het behoud van monumenten
 7. Toerisme in Waterland moet van hoge kwaliteit zijn en in balans met leefbaarheid en natuurwaarden. Er worden geen woningen onttrokken aan de woningvoorraad.
 8. In bestemmingsplannen maken we ruimte voor nieuwe natuur en een milieuvriendelijke herinrichting van de agrarische sector.
 9. Sport en bewegen is goed voor de gezondheid en de sociale cohesie. Daarom gaan we voor goede sportfaciliteiten en zorgen we dat iedereen mee kan doen.
 10. We zijn een gastvrije gemeente en nieuwkomers verdienen zorg en aandacht.