Wat deden we?

 • De contacten met de kernraden zijn intensief. In het kader van dijkversterking in Katwoude, Uitdam en Marken zitten we samen met de inwoners bij de Alliantie Markermeerdijken en bij Rijkswaterstaat aan tafel om op te komen voor de belangen van de inwoners.
 • Samen met bewoners werken we aan het verbeteren van speciale plekken, zoals het Van Oorschotplantsoen in Ilpendam, de Joodse begraafplaats en de vesting in Monnickendam en de begraafplaats in Broek in Waterland.
 • Het in de vaart houden van de pont van Ilpendam wordt mede opgepakt door de Provincie, Rijkswaterstaat en de Vervoerregio.
 • We hebben diverse acties gevoerd, vooral onder jongeren, om het zwerfvuil te verminderen.
 • De welzijnssubsidies zijn overeind gebleven in financieel moeilijke tijden.
 • Coronasteun heeft ervoor gezorgd dat de dorpshuizen hun hoofd boven water konden houden.

Wat willen we?

 • De bestaande boekenuitleenpunten blijven behouden. Waterland moet weer aansluiten bij de collectie van de Openbare Bibliotheek, omdat laaggeletterdheid nog steeds een groot probleem is. De Openbare Bibliotheek heeft voor deze doelgroep en voor de groep statushouders een groot, landelijk ontwikkeld aanbod. De kwaliteit van basisfunctie van de bibliotheek moeten worden gegarandeerd, waaronder het stimuleren van lezen in samenwerking met de basisscholen in onze gemeente.
 • Dorpshuizen en verenigingen spelen een actieve rol in de kernen van Waterland. Zij verdienen blijvend ondersteuning.
 • Met woningbouwcorporaties spreken wij af dat zij participeren in lokale voorzieningen, zoals dorpshuizen en andere gemeenschapsvoorzieningen, zodat de leefbaarheid in de kernen behouden blijft of verbetert.
 • Wanneer voorzieningen verloren dreigen te gaan in de kernen helpt de gemeente samen met betrokkenen met het zoeken naar oplossingen, bijvoorbeeld door partijen bijeen te brengen.
 • Om de huisvestingslasten voor dorpshuizen te beperken, speelt de gemeente een actieve rol bij de verduurzaming van de dorpshuizen.
 • Uitdam, Monnickendam en Katwoude ervaren geluidsoverlast van commerciële partyboten. Ze liggen bovendien vaak in natuurgebieden. Samen met de provincie en/of Rijkswaterstaat kijken we hoe we die overlast kunnen beperken.
 • Het vuurwerkverbod moet er nu eindelijk komen, voor het welzijn van de inwoners, om dieren een veilige jaarwisseling te bezorgen en om de zorg in de ziekenhuizen te ontlasten.