Wat deden we?

 • Het aantal laadpalen en het aantal deelauto’s is de afgelopen jaren enorm toegenomen. 
 • In de plannen voor nieuwbouw, Kohnstamm-locatie en Galgeriet, wordt niet alleen gekeken naar parkeerruimte voor auto’s, maar ook voor deelauto’s en elektrische fietsen.
 • Het personenvervoer van de gemeente is elektrisch.
 • Bij inkoop van voertuigen of diensten wordt veel waarde gehecht aan milieuvriendelijke brandstof.
 • Ondanks corona hebben we ons uitstekende openbaar vervoer in stand weten te houden.
 • Ook in de eisen voor een nieuwe vervoerder hopen we de frequentie zoveel mogelijk hoog te houden. En we zijn blij dat de bussen elektrisch worden.
 • Langs de N247 komt een doorfietspad.
 • De onderdoorgang in Broek in Waterland zal Broek ontlasten, een geheel maken van het dorp en zorgen voor meer frisse lucht.
 • We werkten samen met bezorgdiensten om afleverpunten te creëren.

Wat willen we?

 • Inwoners van onze kernen hebben veel overlast van zwaar, snel en sluipverkeer. Wij willen kijken of we de kernen autoluw kunnen maken. Ook in het buitengebied willen we optimale veiligheid van voetgangers en fietsers.
 • Als het aan GroenLinks ligt gaan we in de binnenstad van Monnickendam werken met vergunningparkeren.
 • We willen geen oude dieselauto’s in een wijk waar gewoond en gespeeld wordt. De milieuzone van Amsterdam trekken we door naar Waterland.
 • Samen met Amsterdam kijken we naar hoe we de elektrificatie van bezorgdiensten kunnen afdwingen, venstertijden instellen of andere innovatieve oplossingen, om overlast van (zwaar) verkeer te voorkomen.
 • Fietsers en voetgangers hebben wat GroenLinks betreft voorrang. Bij herinrichting van straten moet duidelijk zijn dat auto’s te gast zijn.
 • De infrastructuur voor elektrisch rijden wordt uitgebreid.
 • Fietspaden moeten breder zodat alle deelnemers er veilig kunnen fietsen.
 • De parkeernorm belemmert toekomstige woningbouw. GroenLinks wil dat daar kritischer naar gekeken wordt. Jongeren hebben vaker geen auto en toekomstige mobiliteit is minder individualistisch, minder gericht op iedereen een auto voor de deur.
 • We stimuleren recreatieondernemers om hun vloot (scooters, boten) door elektrisch te vervangen.
 • Bij de onderdoorgang in Broek in Waterland zijn wij voor de 2x1-variant. Eén rijstrook en één busbaan per rijrichting in de onderdoorgang is eventueel een optie.
 • We stimuleren het gebruik van deelfietsen.
 • De bushaltes hebben goede parkeervoorzieningen voor fietsen.