Wat deden we?

  • Het college waarvan GroenLinks onderdeel is, heeft steeds een meerjarig sluitende begroting gepresenteerd. En dat was een hele opgave. De gemeenteraad koos er namelijk voor om als gemeente zelfstandig te blijven. Daarvoor waren we genoodzaakt om de OZB te verhogen. Niet onze keus, wel een democratisch genomen beslissing.
  • We hebben belangrijke bezuinigingsmogelijkheden niet hoeven doorvoeren. Zo is bijvoorbeeld het zwembad in Monnickendam voor Waterland behouden gebleven.
  • De pont Ilpendam-Landsmeer blijft in de vaart. Afgelopen jaren hebben we de kosten kunnen delen met de Provincie, Rijkswaterstaat en de Vervoerregio. De provincie kijkt nu naar de mogelijkheden voor een vaste verbinding of anders opname van de pont in het provinciaal programma.

Wat willen we?

  • Geen onnodige lastenverzwaring voor burgers door een eigen milieustraat te bouwen, terwijl Purmerend tien minuten van de beoogde locatie in Katwoude, in de Purmer, een nieuwe, superluxe milieustraat bouwt.
  • Klimaatbeleid waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en klimaatarmoede wordt voorkomen.
  • Deelname in de Coöperatie Windenergie Waterland, waarbij de opbrengsten ten goede komen aan inwoners met een kleine beurs.
  • We zijn een degelijke partij en schuiven lasten niet door naar de volgende generatie
  • We bezuinigen niet op zorg, welzijn of onderwijs.