Een groene gemeente

Groen is nodig om de klimaatverandering het hoofd te bieden. GroenLinks heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor behoud en uitbreiding van het openbaar groen, voor meer biodiversiteit en voor het herplanten of verplaatsen van bomen. Groen zorgt ook voor fijne, leefbare en gezonde wijken en kernen. Ook het vervoer speelt daar een rol in. Schone en groene oplossingen moeten in de komende jaren meer van de grond komen.

Een sociale gemeente

GroenLinks wil dat iedereen in onze gemeente een gezond en prettig bestaan kan opbouwen. Iedereen doet mee, via een betaalde baan of vrijwilligerswerk, of volgt een opleiding. Sport zorgt voor sociale cohesie en gezondheid. De bijstand, het armoedebeleid en schuldhulpverlening zijn zo ingericht dat we uitgaan van vertrouwen in onze inwoners.
Een gemeente waar het goed wonen is
Niet bouwen, bouwen, bouwen, maar wonen, wonen, wonen is het uitgangspunt. Betaalbare en bereikbare huurwoningen zijn een belangrijk aandachtspunt. De wachtlijsten zijn te lang. Daarom moet er meer sociale huur in nieuwbouwprojecten komen.

Hoofdpunten van ons programma voor 2022-2026

 • Nieuwbouw gebeurt binnenstedelijk en niet in het open landschap.
 • De norm bij nieuwbouw is 30-30-40: 30% sociale huur, 30% middenhuur en betaalbare koop, 40% vrije sector.
 • We blijven de milieustraat uitbesteden aan Purmerend, om lastenverzwaring voor inwoners te voorkomen. Hij komt niet in Katwoude; we willen hier geen aantasting van de leefbaarheid.
 • Uitbreiding van windmolens zorgt voor meer duurzame energie; met het rendement van de gemeentelijke investering willen we energiearmoede voorkomen.
 • Nieuwe sporthal aan de Pierebaan in Monnickendam biedt ruimte aan bestaande en nieuwe sporten.
 • Woningen zijn voor bewoners, niet voor toeristen: aanpak van vakantieverhuur.
 • Waterland kan het niet alleen, dus werken we samen met gemeenten in de omgeving.
 • Vuurwerk moet verboden worden, vanwege het milieu en de bescherming van mens en dier.
 • De onderdoorgang in Broek in Waterland mag niet leiden tot een vierbaans autoweg.
 • In historische kernen, maar ook in andere dichtbebouwde wijken, kunnen inwoners hun huisvuil kwijt in ondergrondse containers.
 • Leerlingen krijgen les in een duurzaam en gezond schoolgebouw.
 • Het plein voor het gemeentehuis wordt groen als goed voorbeeld van hoe je de omgeving kunt aanpassen aan het klimaat.

Wat deden we en wat willen we verder nog doen? Langs deze lijnen is ons verkiezingsprogramma opgebouwd. Want we hebben al veel bereikt, maar we zijn nog lang niet klaar.