Ik ben afkomstig uit Noord-West Overijssel uit een links denkend christelijk boeren gezin. In mijn jeugd ben ik vertrouwd geraakt met het werken op de boerderij. Mijn politieke oriëntatie heb ik voor een deel van huis uit meegekregen, maar deze heeft zich verder gevormd tijdens mijn studie Theologie aan de Universiteit van Amsterdam. Studentenbeweging, milieubeweging, derde wereldproblematiek, anti apartheid en vredesstrijd (tegen kernwapens) hebben bijgedragen aan mijn politieke opvattingen. Daarbij ben ik er van overtuigd geraakt dat een grote mate van sociale gelijkheid bijdraagt aan ons collectieve geluk. Het werken aan een toekomst met duurzame energie, rechtvaardige economische verhoudingen en sociale gelijkheid zijn mijn politieke drijfveren. Ik vind dat bij GroenLinks het sterkst terug.

Vanaf 1980 heb ik gewerkt als docent maatschappijleer in het voortgezet onderwijs (havo/ vwo), vanaf 1986 aan het Jan van Egmond Lyceum (vroeger RSG) te Purmerend. Daaraan is in 2014 een einde gekomen en sedertdien ben ik gepensioneerd. Intussen ben ik ondermeer actief geworden in de lokale energiecoöperatie “Zon op Waterland”.

Binnen de lokale fractie van GroenLinks ben ik nu bijna drie periodes actief geweest als duo raadslid. Daarvóór was ik in Broek in Waterland betrokken bij het werk van de Dorpsraad. In de fractie beschouw ik mezelf als een generalist. Ik heb een brede belangstelling, heb algemene politieke kennis en veel ervaring met het nadenken over politieke vraagstukken. Het meedenken en meepraten in de fractie heb ik de afgelopen jaren als prikkelend, inspirerend en dus positief ervaren. De GroenLinks fractie van Waterland is een uiterst prettig gezelschap. Ik wil dan ook nog de komende periode graag een bijdrage blijven leveren. En gezamenlijk hopen we op een mooie verkiezingsuitslag.