Wat bereikten we de afgelopen vier jaar

De afgelopen vier jaar maakten wij deel uit van de coalitie, met onze topwethouder Laura Bromet in het centrum van de macht hebben heel veel mooie zaken weten te realiseren. Hier volgt een bloemlezing per thema geschikt:

Op weg naar een klimaatneutraal Waterland

 • extra geld voor verduurzaming scholen Monnickendam
 • alle gemeentelijke gebouwen naar energielabel A
 • zonnepanelen op staldaken, scholen en openbare gebouwen
 • bandenpompen op Marken en in Monnickendam
 • extra laadpalen voor elektrische auto’s in Monnickendam, Ilpendam, Broek in Waterland en op Marken
 • LED-verlichting in de openbare verlichting
 • duurzame aanschijnverlichting van de Grote kerk en Speeltoren in Monnickendam
 • inkoop 100% duurzame stroom door de gemeente
 • alle nieuwbouw zonder aardgas
 • studie naar verduurzaming monumenten
 • lidmaatschap Klimaatverbond
 • steun statiegeldalliantie
 • veel betere afvalscheiding
 • minder restafval
 • nieuwe welstandsnota met meer ruimte voor duurzaamheid
 • planvorming energieneutrale woningen op lokatie Kohnstamschool Monnickendam
 • inzamelpunten frituurvet
 • planvorming renovatie Havenrakkers Broek in Waterland naar duurzame school

Voor leefbaarheid en wonen

 • start transformatie Galgeriet in Monnickendam naar levendige woonwijk met 625 huizen
 • realisatie 25 woningen Ilpenhof in Ilpendam
 • een nieuw dorpsplein voor Ilpendam
 • voetgangerstunnel bij Ilpendam
 • een buurtbus door de kleine kernen
 • jongeren- en ouderenwoningen Sint Sebastianus Ilpendam
 • voorbereiding toiletgebouw op parkeerterrein Marken, inclusief gastvrouw of -heer
 • actieve ondersteuning onderdoorgang Broek in Waterland
 • steun voor de toekomst van de kerk in Broek in Waterland

Eerlijk delen in Waterland

 • ruimhartig armoedebeleid
 • (nood)opvang van vluchtelingen
 • start Jeugdsport- en cultuurfonds
 • oprichting leer-werkbedrijf gemeente Waterland
 • oprichting eigen schoonmaak- en groendienst
 • WMO voor iedereen die dat nodig heeft

Voor de natuur in Waterland

 • geen gif meer bij onkruidbestrijding
 • bloemrijke bermen
 • schapen in plaats van grasmaaiers in Monnickendam en Ilpendam
 • herplant van bomen langs de busbaan tussen Ilpendam en Purmerend
 • boomfeestdag
 • natuureducatie op scholen
 • gemeente koopt biologische producten
 • vlindertuin in Ilpendam

Voor behoud van het open landschap

 • geen Bennewerf op Marken
 • geen megastallen in Waterland
 • geen uitbreiding jachthaven Katwoude
 • geen milieustraat in Katwoude
 • geen verdere uitbreiding Poort van Amsterdam in Uitdam
 • geen woningbouwprojecten in het open landschap
 • geen hotel op het Hemmeland

Natuurlijk heeft GroenLinks nog veel meer sociale en groene plannen voor Waterland!

Kies daarom 21 maart GroenLinks!