Laura Bromet is bezig de initiatiefnota ‘Veelzijdig Veen’ op te stellen, waarin voorstellen aan de minister gedaan zullen worden. Om input daarvoor op te halen organiseert ze een symposium.
Kom je ook?

Symposium ‘Veelzijdig Veen’ 
op vrijdag 25 januari 2019 
van 15:00 tot 18:00 uur
in de kerk te Broek in Waterland: in het hart van het Noord-Hollandse veenweidegebied.

Het symposium is bedoeld om de vele mensen die betrokken zijn bij het veen in het landelijk gebied bij elkaar te brengen om te discussiëren over de uitdagingen die zich er afspelen: met betrekking tot het klimaat, de natuur en de toekomst van de landbouw. We zullen niet alleen spreken over veenbodemdaling en de maatregelen die genomen kunnen worden om het tegen te gaan; maar ook over de dilemma’s voor de agrarische sector en de manieren waarop boeren ondersteund kunnen worden in de verkenning van nieuwe verdienmodellen.

Programma

14:30: Inloop, koffie en thee
15:00: Introductie door Laura Bromet
15:05: Amsterdam Wetlands, Presentatie door Saline Verhoeven (Landschap Noord-Holland)
15:20: Intermezzo: Natte teelten,  Pitch door Bas van de Riet (B-ware) en Aldert van Weeren (lisdodde-teler) 
15:35: Veendilemma’s, Discussie tussen veenpanel en publiek   
Veenpanel: 
Erik Jansen (Veenweiden Innovatiecentrum), 
Luzette Kroon (burgemeester Waterland en lid van Metropolitaan Landschap Metropoolregio Amsterdam), 
Bas van de Riet (B-ware), 
Henk Jan  Soede (BoerenNatuur)
Hans van der Werf (Friese Milieufederatie)      
16:50: Afsluiting door Laura Bromet
17:00 – 18:00: Borrel

Het voornaamste doel van het symposium is om te achterhalen wat er nou concreet nodig is vanuit het Rijk om veenbodemdaling en –oxidatie grondig aan te pakken. De bevindingen van het symposium zullen gebruikt worden voor de initiatiefnota ‘de Verborgen Vervuiler waarin er voorstellen aan de minister gedaan zullen worden.

Na aanmelding ontvang je de praktische informatie over het symposium. Ik hoop veel van jullie daar te zien!

Laura Bromet

Tweede Kamerlid GroenLinks
Woordvoerder Landbouw, Natuur en Voedsel en Economische zaken