Streep door de Bennewerf

De voltallige raad steunde donderdag 28 januari de motie van Waterland Natuurlijk om de stekker uit het project Bennewerf te trekken. Hiermee komt een einde aan zo'n twaalf jaar plannen maken voor wat veel Markers een nepterp noemen. Feest bij GroenLinks die zich afgelopen jaren fel tegen de Bennewerf verzette.

 

Het leek aanvankelijk dé oplossing voor de woningnood op Marken, een kleine terp in Marker stijl. Het werd een complete woonwijk in weidevogelgebied. Successievelijk zagen alle politieke partijen in Waterland dat dit niet de oplossing is voor Marken. Met de steun van het CDA kreeg de motie een meerderheid. De VVD volgde toen schoorvoetend. Het is aan het bestuur van Waterland om nu haast te maken en andere opties voor woningbouw te zoeken. En dan het liefst natuurlijk energieneutraal!
 
De Bennewerf kent een lange geschiedenis. Wethouder Laura Bromet: 'Ik denk terug aan onze voormalige fractie die het een goed plan vond, Ineke die me mailde om te vragen waarom wij dit plan zagen zitten, Ruud die gewoon met iedereen ging praten en ons uitnodigde op Marken, de omslag van GroenLinks van voor naar tegen, het spandoek in het weiland van Jaap, de wandeling met Jolande Sap, ons verkiezingsfilmpje met Ruud en Jaap, de scherpe mails van Jan-Kees aan de raad, het overleg bij Ruud met Jaap en Astrid tijdens de coalitieonderhandelingen. De teleurstelling dat het ons niet lukte het schrappen van de Bennewerf vast te leggen in ons coalitieakkoord. We zijn ontzettend opgelucht dat we nu voorgoed van de Bennewerf af zijn.’