Ook vonden er in onze fractie de nodige verschuivingen plaats. Barend Klein Haneveld is tijdelijk teruggetreden als raadslid in verband met studieverplichtingen en Jochem Beintema is beëdigd als raadslid om zijn plaats in te nemen. Tegelijkertijd is Sjoerd Kijlstra na enige jaren afwezigheid weer als duoraadslid geïnstalleerd, ook Barend Klein Haneveld werd direct weer als duoraadslid geïnstalleerd waarmee de fractie weer op volle sterkte is met drie raadsleden en drie duoraadsleden.

Begroting

De begroting werd zonder amendementen aangenomen. Onze motie samen met PvdA en D66 om duoraadsleden vanaf 16 jaar toe te laten aan de raadstafel werd helaas wederom verworpen. Een motie van het CDA om het duurzaamheidsfonds ook open te stellen voor stichtingen werd met steun van GroenLinks, PvdA en VVD aangenomen. Met algemene stemmen werd besloten om weer een stembureau in Swaensborch te openen bij de verkiezingen in 2024. De motie van PvdA, GroenLinks en WaterlandNatuurlijk om aan te sluiten bij de stadspas Amsterdam werd overgenomen door het college! Ook werd raadsbreed de najaarsnota en de vervanging van de Wilhelminabrug op Marken aangenomen. De wisselende meerderheden laten zien dat er met het dunne coalitieakkoord meer mogelijk is voor alle partijen in de raad.

Sporthal

Bijzonder was dat pas half november er een besluitvormende raad over de voorbereidende vergadering van oktober kon plaatsvinden. In deze raad was het belangrijkste punt dat de nieuwe sporthal naast het gemeentehuis aan de Pierebaan er toch echt gaat komen, alleen de VVD fractie stemde tegen. Een geweldige impuls voor binnen sportend Waterland. Verder werd het bestemmingsplan voor de Kebo locatie in Broek in Waterland met algemene stemmen aangenomen, weer een bouwproject dat eindelijk door kan gaan. Verder speelde de grote zorgen over de toekomst van Sociaal cultureel centrum de Bolder een grote rol, het is duidelijk geworden dat het college er voor zal zorgen dat de Bolder kan blijven functioneren.

Als raad kregen we nog voorlichting over de werkzaamheden aan het viaduct bij Purmerend op de A7 en de gevolgen die dat voor onze gemeente kan hebben. Ook kregen we uitleg over de mogelijkheden die we kunnen scheppen om erfgoed te verduurzamen in onze gemeente

Milieustraat

In december stond een van de grote hete hangijzers van deze bestuursperiode op de agenda, het vestigen van een nieuwe milieustraat in Katwoude. Het CDA had bij voorbaat al de doorslaggevende stemmen en ook zij konden na het vernietigende (on)haalbaarheidsonderzoek niet anders concluderen dan dat het vestigen van een milieustraat in Katwoude een heel slecht idee is. Daarmee gaan we dus door met het gebruik van de milieustraat in Purmerend, we kijken uit naar de nieuwe milieustraat die in de Purmer op de Baanstee aangelegd gaat worden.

Verder gaan de GGD en Veilgheidsregio samen in één gebouw verder. We hebben de belastingverordeningen aangenomen, bij de hondenbelasting hebben we verdeeld gestemd, omdat we eigenlijk wel van deze vorm van belasting af willen, maar de structurele dekking is er nog niet.

Over het Galgeriet hebben we besloten om de jachthaven definitief over te dragen, zodat alle fasen van het project voort kunnen. Op het veld van SDOB, dat eerst in gebruik was als tijdelijke locatie voor basisschool de Havenrakkers in Broek in Waterland kan een project met 100% sociale woningbouw plaatsvinden. De aanbesteding voor de vervanging van de toplaag van de Waterlandse kunstgrasvelden kan opgestart worden.

Daarmee hebben we op het gebied van milieu, sport en woningbouw in verschillende Waterlandse kernen weer grote stappen kunnen zetten. We kijken er naar uit om in 2024 de vele projecten die in gang zijn gezet verder tot uitvoering te zien komen.