De koopovereenkomst is de laatste hobbel die genomen moest worden om echt aan de gang te kunnen gaan op het Galgeriet. Een belangrijk onderwerp dus, want een nieuwbouwproject van deze omvang (zo’n 700 woningen) komt in Waterland zelden voor. Een ingewikkeld project ook. Door diverse wethouders is er tot op het laatste moment stevig onderhandeld over allerlei voorwaarden in de overeenkomst. Nog niet genoeg vonden VVD en WaterlandNatuurlijk en kwamen met diverse moties waarmee het college opnieuw naar de onderhandelingstafel zou moeten. Dat lokte bij het CDA de vraag uit: hoezo bent u voor het Galgeriet, u hebt in het verleden bijna tegen alles gestemd wat het Galgeriet betrof en wil het nu weer doorschuiven. Twee moties over het Galgeriet werden wel aangenomen. Van de PvdA om te onderzoeken of er ook woning zonder parkeergarage verkocht kunnen worden en van WaterlandNatuurlijk en VVD om meer aandacht te geven aan bedrijvigheid op het toekomstige Galgeriet.

Verder stonden er een aantal verordeningen op de agenda waar weinig discussie over was, zoals die over de individuele studietoeslag. Studenten die vanwege een arbeidsbeperking niet kunnen bijverdienen, kunnen die aanvragen. Het bedrag is verhoogd naar 300 euro per maand. Ook over de inzet van de gemeente in het kader van de wet Inburgering was men tevreden.

En het bouwplan op de Kebo-locatie in Broek in Waterland werd besproken, met name de grootte van de beoogde supermarkt. Naast 21 woningen, waarvan acht in de sociale huur, is er ruimte voor een kleine supermarkt (150 m2). Te klein vonden de oppositiepartijen. De discussie is oud. Eerder al werd duidelijk dat er voor een grote supermarkt te weinig parkeerruimte is op deze locatie. Of je moet het aantal woningen fors reduceren. De meeste partijen kozen in dit geval voor wonen boven winkelen.

De behandeling van de evaluatie van de Groenvisie in de voorbereidende raad leidde tot een motie van GroenLinks om meer bomen te planten door een herplantplicht in te voeren en iedere tien gesneuvelde bomen te vervangen door elf nieuwe. Door ziekten en stormen zijn er afgelopen jaar aardig wat bomen verdwenen namelijk. Vanwege beperkt budget zijn die niet allemaal vervangen. Dat moet anders, vond GroenLinks en met hen verschillende andere partijen. Wethouder Astrid van de Weijenberg zei toe eerst uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn voor een bomenfonds en wat de kosten zijn. Overigens lieten alle partijen bij de behandeling zien meer te willen investeren in groen. De manier waarop verschilt wel. “Wat?! Is minimaal 95 procent van het gras bedoeld om gemaaid te worden? En maar 5 procent voor natuur en biodiversiteit?”, riep Barend Klein Haneveld van GroenLinks verontwaardigd uit. Andere partijen maakten juist een punt van brandnetels en overhangende takken. “Die partijen zitten in een instelling van 1990. We laten ons niet verslaan door Purmerend die het beter doet op basis van biodiversiteit”, aldus Barend. We zullen zien wat het nieuwe coalitieakkoord op dit punt gaat brengen.

Op 22 maart is er nog een ingelaste vergadering over de algemene plaatselijke verordening en de verordening fysieke leefomgeving. Beide zijn intensief voorbereid door de huidige raad en worden ter besluitvorming tussentijds behandeld. Een raar fenomeen, want de nieuwe raad is al gekozen, maar nog niet geïnstalleerd. Maar aangezien deze apv en vfl al bijna vier jaar wachten op een definitieve klap is hiervoor gekozen.