Deze keer ging de uitnodiging naar Marjan Minnesma, directeur van klimaatorganisatie Urgenda ( www.urgenda.nl)  In een inspirerend betoog zette zij voor de ruim 180 belangstellenden een toekomstvisie voor de Nederlandse agrarische sector uiteen.  “Grond voor een gesprek” , (  Grond voor een gesprek - visie op duurzaam landgebruik in Nederland (youtube.com)  zo betitelde zij haar betoog en presenteerde het als een “zoektocht naar een nieuw evenwicht tussen mens en natuur”.  Laten we ons, uitgaande van wat gezond is voor mens, dier en natuur, veel meer  richten op productie van menselijk voedsel in plaats van voedsel voor dieren. Laten we landbouw en natuur meer in balans brengen en met elkaar laten samenwerken.  Gebruik van kunstmest en krachtvoer is dan veel minder nodig, er komt meer ruimte voor natuur en meer biodiversiteit. “Minder dieren, meer boeren, meer natuur “

De subsidie die de agrarische sector nu al ontvangt kan ingezet  worden om zo’n nieuw systeem te financieren. Waardoor een goed en stabiel verdienmodel voor boeren ontstaat.  

Op het verhaal van Marjan werd gereageerd door de boeren Nils Spaans, John Snelderwaart en voorzitter van LTO Noord Marbel de Graaf. Ook vanuit het publiek waren er reacties: kritische, afwachtende maar ook zeer positieve.

Gaat het hier niet om een vergezicht  voor de verre toekomst ?  Nee, stelde  Minnesma, het gaat om een visie voor 2030 – 2035.  Urgenda heeft een model ontwikkeld dat laat zien hoe zo’n nieuw systeem mogelijk is door een herinrichting van het areaal aan agrarische grond in ons land. En daar kunnen we gewoon mee beginnen. Urgenda wil hierover met alle belanghebbenden in gesprek.  Op 9 februari in de Broekerkerk is dit gesprek begonnen

Overigens werd de bijeenkomst mede mogelijk gemaakt door financiële steun vanuit het gewest van de PvdA, de provinciale afdeling van GroenLinks en de afdelingen Landsmeer, Purmerend en Edam-Volendam.

Een nieuwe landbouw voor mens, dier en natuur | Lezing | Klimaatcollege in Waterland 2024 Afspelen op YouTube

Bovenstaande film van Petra van Lint en Symen Steege van het klimaatcollege staat ook online op het YouTube kanaal van PvdA Waterland. Bij deze dank aan Petra en Symen voor hun waardevolle bijdrage aan het vastleggen van deze dag.