Blog: Basisinkomen en klimaatbeleid

Ik ben blij dat de discussie over de mogelijkheid van een basisloon weer wordt gevoerd. Er zijn veel argumenten om de invoering van zo’n basisloon te bepleiten. De allerbelangrijkste vind ik wel dat het basisloon een bijdrage levert aan de vrijheid van mensen.

Ik ben blij dat de discussie over de mogelijkheid van een basisloon weer wordt gevoerd. Er zijn veel argumenten om de invoering van zo’n basisloon te bepleiten. De allerbelangrijkste vind ik wel dat het basisloon een bijdrage levert aan de vrijheid van mensen.

Ik vind het belangrijk dat er ook een direct verband gelegd kan worden met de mogelijkheid om een goed klimaatbeleid tot stand te brengen. Dit laatste vraagt immers om ingrijpende veranderingen in  onze manier van leven en werken. Het invoeren van een basisloon helpt om deze veranderingen tot stand te brengen omdat het de flexibiliteit van werkzoekenden vergroot. Het vergroot de mogelijkheid om positieve keuzes te maken op de arbeidsmarkt.  Mensen hoeven niet meer alles aan te pakken wat maar geld oplevert. Men zal dan liever kiezen voor klimaatvriendelijke werkgelegenheid dan zich te laten gijzelen door fossiele en andere twijfelachtige bedrijvigheid. Het basisloon geeft zo ruimte aan meer en snellere innovaties op dit gebied: tegen een kleine beloning te experimenteren met nieuwe werkgelegenheid, een tijdje minder verdienen zonder meteen in een uitkeringssituatie te belanden etc. Een goede sociale zekerheid ( in de vorm van een basisloon) gekoppeld aan flexibiliteit op de arbeidsmarkt levert zo een bijdrage aan  de vergroening van onze samenleving.

Johan Lok