Algemene beschouwingen bij de jaarrekening

GroenLinks is blij met  de jaarrekening en het jaarverslag over 2016. De jaarrekening heeft een positief resultaat. Dat betekent dat onze reserve, onze spaarpot, is toegenomen.

Een positief resultaat betekent dat dit college met zuinigheid en vlijt zijn werk heeft gedaan. Wie iets anders suggereert (en dat gebeurt) heeft ongelijk. De cijfers bewijzen het. Goed omgaan met het geld van de burgers is belangrijk. Controle is dus belangrijk. Daarom is dit een belangrijk moment in het jaar.

Controle is dus belangrijk. Maar wat wij als GroenLinks nog belangrijker vinden is dat er wat goeds met het geld wordt gedaan. Want daar zijn we voor. Wij zijn geen schatbewaarders die op een pot goud gaan zitten. Wij zijn er voor om te zorgen dat het geld van de burgers aan de burgers ten goede komt.

Daarom hebben we het liever over de waarde dan over de kosten. De waarde van het welbevinden van onze burgers in hun eigen omgeving. De waarden van kansen en ontplooiing. De waarden van de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Die waarde staat niet in de begroting.

Dat is wel de motivatie van ons allen hier in deze raad. Hoe verschillend we ook zijn en denken. En dat moeten we niet vergeten. Laten we niet vergeten naar overeenkomsten te zoeken in plaats van die verschillen te benadrukken. Elkaar sterker maken in plaats van elkaar afvallen. Willen we vooruit dan moeten we elkaar afremmen, maar motiveren.

De samenleving is er ook klaar mee, met polarisatie. Dat zie je aan de opkomst van Macron, van Corbyn, van Bernie Sanders. Ook Angela Merkel met haar Wir schaffen das krijgt steeds meer handen op elkaar.

Mensen willen de taal van enthousiasme horen, van samenwerken, vertrouwen en dingen met elkaar voor elkaar krijgen. Waar geld een doel wordt verdwijnt dit. In Waterland speelt geen geldgebrek. Hier hebben we dus de kans om de zaken goed te doen. 

Voor GroenLinks is het belangrijk dat wij er nu voor te zorgen dat de wereld van morgen er ook goed uitziet. Wij kijken meer dan een coalitieperiode vooruit. Wij kijken naar de toekomst van onze kinderen. Dat bepaalt waarom wij flink hebben ingezet op duurzaamheid. Ons oude stroomcontract hebben we omgezet naar groene stroom, met een groot aandeel windenergie. In samenwerking met de ons omliggende gemeenten. Van samenwerking word je sterker.

Oog voor duurzaamheid wil zeggen geen gif meer om het onkruid te verwijderen. Het betekent elektrische dienstauto’s en meer laadpalen in de gemeente. Het betekent betere scheiding van afval. Dit college werkt aan de verduurzaming van monumenten, Marken Boven Water heeft een belangrijke duurzame component.

Dat dat soms tot hoon op Facebook leidt, nemen we op de koop toe. Alle verandering roept weerstand op. We kunnen het ons nu niet meer voorstellen, maar met de invoering van de strippenkaart, de OV-chipkaart, de poortjes op het treinstation, dacht ook iedereen dat het einde der tijden nabij is.

En natuurlijk is een extra bak, een grote bak, in je kleine achtertuin vervelend. Natuurlijk lachen we er over tien/vijftien jaar om, omdat er dan betere methoden zijn. Natuurlijk is het fijn als de gemeente iedere week die grijze bak komt legen. Maar laten we eerlijk zijn. We hebben maar een aarde en daar zijn wij samen verantwoordelijk voor. Dus blijven we niet hangen in rapporten over voor- en nascheiding en wat beter zou zijn, maar ondernemen actie. NU. Omdat we nu moeten beginnen en niet over tien jaar. Omdat nu niets doen geen optie is.

Daarom nemen we soms onpopulaire maatregelen. En vrezen we de weerstand niet. Laten we over een half jaar, een jaar kijken waar het ons brengt. We rekenen op een goede evaluatie en hoog percentage gescheiden afval. Grondstoffen pardon.

Een gemeente moet namelijk ook moed tonen. De weerstand het hoofd bieden. Je kunt je als bestuurder niet verschuilen achter de woorden: ‘We gaan er niet over’. Dan blijf je wel fijn uit de wind. En dat is goed voor herverkiezing. 

Maar daar zijn wij als GroenLinks niet van. Wij durven onze nek uit te steken. Ook als het gaat om zaken waar we eigenlijk niet over gaan. Hoe duurzaam is dat particuliere bouwinitiatief? Kan dat niet duurzamer. Doe alsof je erover gaat, zegt bestuurskundige Paul ’t Hart. Hij roept gemeenten op tot bestuurlijke moed en wil om te experimenteren. ‘Wie gaat jou terugfluiten als je erin slaagt om heel sterke maatschappelijke waarde te creëren.’ Zegt hij.

Wij zullen dan ook met een motie komen om bij nieuwe bouwplannen geen gasaansluitingen meer toe te staan. Want de transitie naar een gasloos Nederland is in volle gang. Wij willen daarom naar een gasloos Waterland. Ook bij de begroting in het najaar hebben wij dat al kenbaar gemaakt. We willen ons graag aansluiten en indien nodig voorop lopen bij deze onstuitbare maatschappelijke ontwikkeling. 

Dat is voor het komende jaar. Als we nog een blik over onze schouders werpen dan zijn we bijzonder trots op de soepele wijze waarop de transitie van de zorg nog steeds verloopt. Onze contracten zijn op orde. Ouders met kinderen die zorg nodig hebben zijn tevreden. De ontmanteling van de Baanstede en het in dienst nemen van mensen die op de arbeidsmarkt niet vanzelf mee kunnen is in volle gang. We helpen mensen dichter bij huis en horen daar tevreden geluiden over.

Woningbouw op inbreilocaties heeft GroenLinks haar kiezers beloofd. Dat is elke keer weer een afweging, omdat niet altijd duidelijk is of een plek bij het dorp hoort of bij het landschap. We zijn in ieder geval blij met woningbouw op het Galgeriet. We hebben jarenlang met het Galgeriet geworsteld. Eindelijk gaat er wat gebeuren. Woningbouw is altijd de bedoeling geweest. Woningbouw gaat er komen. Dat we hier vanavond praten over een supermarkt is daar slechts een afgeleid van, het startsein. Verder zijn we blij dat de Kohnstammlocatie en dat er wat op Marken gaat gebeuren. En duurzaam wat ons betreft.

Wij zijn trots op wat er in de afgelopen jaren is bereikt. Maar we zijn nog niet klaar er is nog veel meer nodig voor een duurzame toekomst. Samen met anderen willen wij die vormgeven, want de politiek kan het niet alleen. Politiek geeft structuur aan een maatschappelijke beweging. Want die beweging van duurzaamheid zet door, ondanks Trump, ondanks Brexit. In allerlei sectoren van onze samenleving.  

Wij als GroenLinks Waterland willen daaraan onze bijdrage blijven leveren vanuit een zo sterk mogelijke positie, ook na de eerstvolgende verkiezingen.