Ondertussen slaan de weersextremen op de hele wereld om zich heen, tropische orkanen die op de meest onverwachte plekken aan land komen, grote droogte of juist plotseling te veel regen met desastreuze moddergolven tot gevolg. Landijs dat op Antarctica onstopbaar aan het smelten is, de eerste eilanden in de stille oceaan worden al bedreigt in hun voortbestaan. Onschuldige burgers zijn, zoals altijd, het slachtoffer.

Wat doe je als het voortbestaan van je kinderen, je huis, je familie, en zelfs van je hele stamboom in gevaar is? Je slaat op de vlucht of stuurt de meest vitale leden van je familie voorruit op zoek naar vrede, veiligheid, rust en stabiliteit. En wij wonen hier in Waterland in de hemel op aarde.
De gevolgen zijn dan ook hier bij ons in Waterland te merken. We hebben de noodopvang van Syrische vluchtelingen destijds voortvarend ter hand genomen. De opvang van onze Oekraïners in de tuinhuizen van Broek in Waterland, die inmiddels op het handbalterrein en in hotel Lakeland in Monnickendam zijn gevestigd, is zo goed verlopen. Nu met de opvang van vluchtelingen in Hotel Volendam zien we hoe belangrijk het is om vrede, veiligheid, rust en stabiliteit te blijven garanderen juist ook voor deze vluchtelingen zelf.

Het grootse probleem is dat niemand meer een mening of een standpunt kan innemen over de voorgaande onderwerpen zonder meteen weggezet te worden als antisemiet, moslimhater, xenofoob of naïeve hippy. Het lijkt wel alsof mensen helemaal niet meer willen luisteren naar elkaar, het aanhoren van een andere mening lijkt soms al teveel gevraagd. Gelukkig dat we hier in deze raad in staat zijn om wel degelijk naar elkaar te luisteren. Al zijn we het soms hartgrondig met elkaar oneens, wisselen we hier onze argumenten en hebben we een basaal respect voor een andere mening. Dit alles om gezamenlijk het algemeen belang van Waterland zo goed als mogelijk te dienen. Dat geeft me in deze tijd nog wat hoop.

Als we kijken naar de staat van Waterland zien we in het afgelopen jaar veel burgers die samen optrekken, zoals bijvoorbeeld bij de viering van 450 jaar Slag op de Zuiderzee. Maar ook een gezamenlijke cleanup actie op de begraafplaats van Marken laat zien dat onze inwoners ondanks alle meningsverschillen samen kunnen optrekken in het algemeen belang.

Maar de gemeente staat ook onder druk, het doet GroenLinks goed dat dit college heeft besloten om de begroting dit jaar niet meerjarig sluitend aan te leveren bij de provincie. Dit in een gezamenlijke actie met alle gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland. De rek is eruit en alleen door draconische lasten verzwaringen of bezuinigingen kan de begroting structureel sluitend gemaakt worden.

De gemeente is meer dan slechts een juridische entiteit die zich slechts tot haar wettelijke taken zou moeten beperken. Wat zou Waterland zijn zonder zwembad, zonder sporthal, zonder sportvelden? Wat zou Waterland zijn zonder sociaal-cultureel werk, zonder bibliotheek, zonder dorpshuizen? Wat zou Waterland zijn zonder windmolens, zonnepanelen, zonder hulp bij het verduurzamen van monumenten? We moeten zuinig zijn op alles wat Waterland zo geweldige plek maakt om in te leven

Samen met de PvdA luisteren wij dan ook graag naar wat de burgers van Waterland bezig houdt, we doen dat nu in de campagne richting de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen wekelijks op de markt in Monnickendam. We horen daar onder andere zorgen over woningbouw, waterkwaliteit en welzijn. We spreken daar ook af en toe nog mensen die twijfelen tussen GroenLinks en PvdA, goed nieuws voor hen, bij deze verkiezingen hoeft dat niet meer! Hier in Waterland werken we als GroenLinks ook steeds intenser samen met de PvdA en zien we steeds meer dat de overeenkomsten tussen onze partijen veel groter zijn dan de verschillen. Gezamenlijk kijken we er dan ook naar uit om in de tweede helft van deze bestuursperiode met de raad langs alle kernen te gaan, ook daar zijn de overeenkomsten groter dan de verschillen.

Ook willen we nogmaals het voorstel aan deze raad voorleggen om ook te luisteren naar onze jonge burgers en dan speciaal door inwoners vanaf 16 jaar oud het recht te geven om te spreken in deze raad als duoraadslid. Zo zorgen we ervoor dat jongeren de kans krijgen om politiek actief te worden en zich ook in dit platform uit te kunnen spreken. Er gebeurt veel en veel van wat we nu hier beslissen of doen heeft een onomkeerbaar effect op de jongere generatie. Daarom is het juist zo belangrijk de jongere generatie meer zeggenschap te geven. Een generatie met goede ideeën, die graag wil bouwen en veranderen. Iedereen moet mee kunnen doen en ook in de lokale politiek een bijdrage mogen leveren aan de gemeente Waterland, een vredige, veilige, rustige en stabiele gemeente waar we allemaal trots op zijn.