Algemene beschouwing bij de begroting 2018

Klimaatverandering belangrijkste onderwerp komende jaren

Onze gemeente is financieel gezond. Dat kunnen we met trots vaststellen. De begroting sluit met een klein positief saldo in 2018. En ook in de komende jaren. Het is het resultaat van een solide financieel beleid in de afgelopen vier jaren. Discipline, visie en durf heeft dit college laten zien. Goed bestuur.

In de algemene beschouwingen bij de begroting kijken we vooruit naar het nieuwe jaar. Dit is de laatste begroting van deze bestuursperiode. We hebben veel gedaan, maar er is ook nog veel te doen. Ook na 2018. Ook na de verkiezingen. En daar hebben wij ideeën over. En wij proberen zoveel mogelijk mensen van die ideeën te overtuigen. Want het is hard nodig om flinke stappen voorwaarts te maken als het gaat om klimaat. Daarom kijken we op dit moment in het jaar altijd het liefst vooruit. Klimaatverandering en hoe we aan de klimaatdoelstellingen kunnen voldoen, is wat ons betreft by far het belangrijkste thema in de komende jaren.

Wij zijn, net als alle partijen, bezig zijn met het schrijven van het verkiezingsprogramma. - mijn iPhone maakt daar steeds verkiezingsoverwinning van. Dan frons ik mijn wenkbrauwen, want zo arrogant wil ik niet zijn. Belangrijker is dat we resultaat boeken. En daar wil ik het hier nog even over hebben.

Schrijven van het programma doen we met het vorige in de hand. Dan streep je dus weg wat we gerealiseerd hebben. En dat is veel. Meestal onderdrukken we de neiging om tevreden terug te kijken. Maar het mag wel een keertje, denken we, deze laatste keer.

De afgelopen jaren is Waterland duurzamer geworden, met energiebesparing in het gemeentehuis (van energielabel E naar A, scheelt zo’n 12.000 euro per jaar, niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor de portemonnee), elektrisch wagenpark, overal in de openbare ruimte is Led-verlichting gekomen, lampen op openbare gebouwen gaan ’s nachts uit, er zijn laadpalen gekomen en het aantal wordt op dit moment nog flink uitgebreid, zonneboilers op het gemeentehuis, het gebouwenbeheerplan dat vanavond in de raad komt, heeft duurzaamheid als uitgangspunt. De krant kopte daarover al ‘Miljoen voor lagere energierekening’. De gemeente heeft hierin ook een voorbeeldfunctie.

Zorg en eerlijk delen zijn belangrijke speerpunten voor GroenLinks. Armoede staat beter op de kaart. Het armoedebeleid zorgt ervoor dat we inwoners, volwassenen en kinderen die bijna niet rond kunnen komen een helpende hand toesteken.

We zijn ook blij met het goede alternatief voor de participatiebanen van de sociale-werkvoorziening nu Baanstede verdwijnt. Mensen die niet goed mee kunnen in de veeleisende samenleving zijn onze zorg. Die mensen moeten we koesteren, een plekje geven in onze eigen omgeving. Ik kom bijna iedere ochtend dezelfde mensen van de groendienst tegen als ik naar mijn werk fiets. Dan zwaaien we naar elkaar. En dat maakt ook mijn dag. Zij horen hier, ik hoor hier. Wij zijn een gemeenschap en die koesteren we. 

We zijn ook blij dat er stappen gezet gaan worden met woningbouw op het Galgeriet. Natuurlijk is er de scepsis die je op de zaterdagmarkt hoort. Toch denken wij dat we in een beslissende fase zijn gekomen. Wij geloven namelijk in woningbouw op het Galgeriet binnen afzienbare tijd. De weg erheen mag dan tot discussie leiden, maar we zijn het in de grond met elkaar eens. Hier gaat gebouwd worden, voor onze kinderen. Daar zijn wij trots op. Want woningbouw is ook een eerlijk-delenvraagstuk. Wij zullen er daarom op toezien dat er ruimte komt voor al onze inwoners. Ook voor mensen met een minder dikke portemonnee. 

Wij zien ook mogelijkheden voor woningen daar waar boeren ophouden met boeren.  Verbouwing tot een ouderenwoongroep bijvoorbeeld? Om de juiste woningen te kunnen creëren voor verschillende mensen moet je creatief kunnen denken. Op deze avond komt ook de motie Tiny Houses in stemming. Kleine woningen. De motie is bedoeld om buiten de lijntjes te denken en ongebruikelijke, maar innovatieve initiatieven niet bij voorbaat af te wijzen. Niet vertrouwen op de veiligheid van het bekende, maar ideeën de ruimte geven.

Dat wil niet zeggen dat wij bestaande afspraken en regels die het landschap beschermen aan de kant schuiven. Als GroenLinks ergens voor staat dan is het voor de bescherming van ons groen en open landschap. We houden Amsterdam, maar vooral ook Purmerend goed in de gaten. Geen bebouwing in de Purmer. We zijn ook blij met de openbare bijval van ons standpunt door andere partijen. Vorige week toen Purmerend op de landelijke tv aankondigde dat bouwen in de Purmer toch echt noodzakelijk is. Een fraai uitzicht op het unieke Waterlandse landschap is toch ook voor het aanzien van Purmerend cruciaal. 

Ons landschap is een veenlandschap. In een eerdere beschouwing pleitte GroenLinks al voor ondersteuning van boeren in veenweidegebieden die over willen stappen op duurzame natte landbouw. Want een hoog waterpeil is nodig om de oxidatie van het veen te stoppen. Nodig om klimaatverandering te stoppen, maar ook voor het behoud van de weidevogels. 

Daarmee zijn we dus weer terug in het heden, en vooruitlopend op de toekomst.
Bekijk je het verkiezingsprogramma dan zijn er natuurlijk ook ambities die blijven bestaan. Daar moeten we de handen nog voor op elkaar krijgen. Wij willen bijvoorbeeld nog wel een stapje verder willen gaan waar het afvalscheiding betreft. Wij zouden de mensen willen belonen die weinig grijs afval hebben. Dan moet je dus werken met een gedifferentieerd tarief. Dat was voor deze raad nog een stap te ver, maar wij gaan het opnieuw proberen. En natuurlijk is afvalscheiding maar een klein onderdeeltje in het hele raderwerk. Natuurlijk moet er meer gebeuren, ook aan de kant van de producent en de winkeliers. 

Vorige beschouwing hebben we het over aardgasloos gehad. Dat heeft de nieuwe regering van ons overgenomen in het regeerakkoord. Gasloos in nieuwbouw. De komende jaren willen wij een stapje verder gaan en ook stimuleren dat bestaand bouw omgebouwd gaat worden naar gasloos.

Inwoners van Waterland mogen van hun politici verwachten dat ze blijven vernieuwen, blijven zoeken naar wat het beste is voor Waterland en voor de wereld om ons heen.
Wij zijn geen doemdenkers. Integendeel. Wij zijn optimistisch over de toekomst. Klimaat is niet alleen meer een GroenLinks-issue. Op alle fronten verschijnen innovaties voor een schone wereld. We moeten daarom samenwerken met alle partijen en deze ongewenste erfenis niet doorschuiven naar onze kinderen. 

Dat moeten we gezamenlijk doen met alle partijen in de raad, op zoek naar waar de gemeenschappelijke ideeën liggen voor wat Waterland en de inwoners van ons vragen. De handen ineens slaan. Discipline, visie en durf. En goed bestuur. Dat moeten we als gemeentebestuur laten zien.

Astrid van de Weijenberg