Ik wil me de komende vier jaar opnieuw inzetten voor onder meer het behoud van het open landschap. Geen nieuwe bedrijfsterreinen in het groen. Woningbouw binnen de rode contouren. Dat wil zeggen binnen bestaand bebouwd gebied. Dus geen Bennewerf op Marken. En als het hotel op het Hemmeland dan onvermijdelijk is, dan dient er toegezien te worden op de afspraken zoals ze nu gemaakt zijn.

Ook wil ik me inzetten voor meer duurzame energie. En natuurlijk het stimuleren van energie besparing. Er is nog een hoop te winnen als we meer led verlichting toepassen en in samenwerking met woningbouw corporaties trachten om bestaande woningen beter te isoleren.

Het Rijk gaat de komende jaren een aantal taken overhevelen naar de gemeente. Onder meer op het gebied van de jeugdzorg, de participatiewet en de gezondheidszorg. Daar ligt voor ons en mij  een belangrijke taak.  Het bewaken van de aandacht voor de mensen in onze samenleving die hulp en bescherming echt nodig hebben. Wij zullen erop toezien dat ze niet de dupe worden van het overhevelen van taken.

Ik heb me vorig jaar sterk gemaakt voor de mensen in de Sociale Werkvoorziening. Samen met anderen hebben we bereikt dat de mensen die nu bij de Sociale Werkvoorziening werken niet als gevolg van de reorganisatie in de bijstand komen. Voor de zwaksten blijft er nu altijd een beschutte werkplaats.

Graag wil ik me nog een keer vier jaar inzetten voor de inwoners van onze gemeente. Met mijn financiële kennis en mijn ruime gemeentelijke ervaring opgedaan in de gemeente Den Haag  kan ik een goede bijdrage leveren.