Onze kandidaten voor #GR2018

Kandidatenlijst #GR2018

Astrid van de Weijenberg is onze lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Astrid is al geruime tijd actief binnen GroenLinks, eerst als duo-raadslid, vervolgens als raadslid en de laatste periode ook als fractievoorzitter. Zij is deskundig, betrouwbaar en heeft breed draagvlak binnen en buiten de fractie. Zij heeft als fractievoorzitter gezag opgebouwd, laat zich zien en vertolkt het GroenLinks-gedachtengoed met verve.

Op plek 2 treffen we Vincent Koerse aan. Vincent is gedreven, enthousiast en heeft zich de afgelopen periode ontwikkeld tot een onmisbare kracht binnen de fractie. Na jarenlange inzet als campagneleider en duo-raadslid, heeft hij intussen zijn draai gevonden binnen het raadswerk en zal in de nieuwe periode door alles waarin hij heeft geïnvesteerd kunnen oogsten. Daarnaast heeft hij een groot netwerk binnen GroenLinks, ook regionaal en landelijk.

Op plek 3 staat Trudy Willig. Trudy is sinds kort actief binnen de fractie als duo-raadslid. Zij is deskundig, enthousiast en een echte team-player. Zij was vijf jaar lokaal actief binnen de Polderraad Katwoude. Ondernemerschap, innovatie en het sociale domein hebben haar bijzondere belangstelling. We zien in haar een politiek talent, dat de kans moet krijgen zich te ontplooien en zich te bewijzen.

Op plek 4 vinden we een stabiele en ervaren kandidaat: Jaap Wortel, de eminence grise van GroenLinks Waterland. Jaap behoeft geen introductie. Hij heeft als raadslid en als wethouder zijn sporen verdiend en speelt ook in de raad als plaatsvervangend voorzitter een onmisbare rol. Zijn kennis, ervaring en gezag op nagenoeg alle dossiers zijn belangrijk voor de fractie.

De tweede nieuwkomer vinden we op plek 5. Dat is Janneke Wijman. De jonge studente heeft ons verrast met haar heldere kijk op zaken, haar ambities en haar durf. Zij is maatschappelijk geëngageerd en voelt zich thuis binnen de visie van GroenLinks. We juichen het toe dat Janneke de kans krijgt om haar ideeën concreet handen en voeten te geven binnen de gemeentelijke context. We schatten haar lerend vermogen hoog in.

Op plek 6 staat opnieuw een meer ervaren kandidaat. Bert Bakker is duo-raadslid en investeert veel tijd en energie in het onder de knie brengen van de raadstaken. Hij is ambitieus, pragmatisch en wil meer voor de fractie betekenen. Bert heeft een brede kijk op de relevante thema’s in Waterland en is groot voorstander van meer debat om standpunten te kunnen uitwisselen.

Nog een zeer jonge kandidaat vinden we op plek 7. Het is Barend Klein Haneveld. Ook Barend studeert nog. Hij is nog niet actief binnen GroenLinks, maar is van plan dat te worden. Zijn belangstelling is breed te noemen, in het bijzonder onderwerpen die met jongeren te maken hebben. We zien in Barend een representant van de volgende generatie GroenLinks-politici, die op een onbevangen en pragmatische kijk idealen omzetten in concrete acties.

Op plek 8 staat Johan Lok. Een vertrouwd gezicht binnen GroenLinks, binnen de fractie en daarbuiten. Johan is al jaren actief als duo-raadslid en korte tijd ook als raadslid. Hij brengt rust en wijsheid met zich mee, een stille, maar zo onmisbare kracht binnen de fractie. Hij is een generalist, die ervan houdt mee te denken en mee te helpen.

Plek 9 is weer voor een nieuwkomer, Jochem Beintema. Jochem was eerder actief voor GroenLinks in Amsterdam (stadsdeel). Zijn aandachtsgebieden zijn het landschap, duurzaamheid en burgerparticipatie. Voor een hogere plek op de lijst ontbreekt in deze fase voor hem de tijd en ruimte, maar we zien deze plek op de lijst als een aanmoediging om de komende jaren warm te lopen en op termijn actief betrokken te raken.

Op plek 10 een voor GroenLinks bekend gezicht, Sjoerd Kijlstra. Al bijna vijftien jaar actief voor de partij, zeg maar gerust, het historisch geheugen, met vooral aandacht voor natuur en ruimtelijke ordening. Voor deze onderwerpen kan de fractie altijd bij hem terecht voor advies en goede raad en verwachten we dat hij nieuwe raadsleden kan ondersteunen met zijn kennis.

Plekken 11 tot en met 35

We zijn zeer verheugd dat er zoveel GroenLinksers bereid zijn om op de lijst te staan. Plekken 11 tot en met 35 zijn voor bijzondere, zeer diverse kandidaten. Ze brengen deskundigheid en ervaring mee en vertegenwoordigen alle Waterlandse kernen. We hopen dat ze zich gaan inzetten in de verkiezingscampagne en dat ze ook daarna de partijen en de fractie blijvend zullen bijstaan.

De lijstduwer

Als lijstduwer treffen we Laura Bromet aan. We hoeven Laura niet voor te stellen. Zij is de meest bekende GroenLinkser in Waterland en haar faam reikt nog veel verder. Zij heeft als raadslid en de afgelopen vier jaar als wethouder een geheel eigen stem laten horen, inzet getoond en resultaten behaald. Haar kenmerkende nuchterheid en pragmatisme gaan hand in hand met bevlogenheid en daadkracht. Laura maakt plaats voor nieuw elan binnen de fractie en zal in deze verkiezingen als lijstduwer GroenLinks steunen.