Astrid van de Weijenberg

Astrid van de Weijenberg

Fractievoorzitter

Er mankeert veel aan de schoolgebouwen in Waterland. Astrid pleit namens GroenLinks voor frisse lucht voor alle lerende kinderen. Niet over tien jaar als er een nieuw schoolgebouw komt, maar nu. Verder wil ze zich in de komende collegeperiode hard maken voor meer samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en alle organisaties die met jeugd te maken hebben. Zodat onze kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Sinds mei 2014 is Astrid fractievoorzitter. Bijna vier jaar raadslidmaatschap: hoe kijk ik daar op terug. Soms lukken dingen, soms niet. Heel zichtbaar zijn de zonnepanelen. Op het dak van het gemeentehuis, op de daken van scholen. Maar ze komen er niet vanzelf.

Zonnepanelen op het dak van basisscholen in Waterland. Dat is een tastbaar resultaat van mijn raadslidmaatschap van de afgelopen vier jaar. Daar zie je dat je als raadslid invloed kunt uitoefen. En niet alleen door een motie op te stellen, steun daarvoor te verwerven en het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven. Dan ben je er nog niet. Want voordat je het weet, verdwijnt zo’n motie in een diepe bureaula. Zeker als de betreffende wethouder niet zo veel feeling heeft met zo’n motie. Dus is het nabellen, achter de vodden zitten, nog eens vragen stellen. En uiteindelijk…daar liggen ze dan toch. Waarom zijn ze belangrijk? Omdat de energierekening van basisscholen te veel geld opsoupeert dat naar het onderwijs moet. Naar het kind in de klas in plaats van naar de centrale verwarming.

Datzelfde geldt voor het geld dat gaat naar toezichthouders in het onderwijs. GroenLinks heeft zich flink kwaad gemaakt over de exceptionele verhoging van de beloning van de Raad van Toezicht van Spoor, het openbaar onderwijs in onze regio. Helaas liep dat minder goed af. De overige partijen steunden ons niet. Maar bij Spoor zijn ze wel geschrokken. Zomaar een nieuwe verhoging zit er niet in.

Soms lukken dingen, soms niet. Soms een beetje. Met de flinke bezuinigingen op welzijn en bibliotheekwerk hebben we wel wat recht kunnen trekken, maar niet wat we gewild hadden. De bibliotheek blijft ja, maar wat leveren we een hoop in. Datzelfde geldt voor de Bolder. Er wordt nog hard gewerkt naar een nieuwe vorm in de nieuwe brede school. Maar het wordt niet meer zoals het was.

Er waaide een gure wind door Waterland de afgelopen vier jaar. Laten we hopen dat het tij keert en dat we de komende vier jaar een meer socialer beleid kunnen voeren. Ik maak me er hard voor.

Astrid van de Weijenberg woont in Monnickendam en is freelance-journalist met als specialisaties onderwijs, kinderopvang en zorg. Ze is ook werkzaam als docent Nederlands aan het Bernard Nieuwentijt College in Monnickendam. In de fractie van GroenLinks Waterland neemt ze vooral de sociale onderwerpen voor haar rekening en agendapunten die betrekking hebben op Monnickendam. Op het gebied van welzijn en zorg is er de komende jaren veel te doen. De gemeente krijgt diverse nieuwe taken op het gebied van jeugdzorg, AWBZ en de participatiewet. GroenLinks zal de ontwikkelingen kritisch volgen.

Astrid van de Weijenberg
Johan Buijeslaan 5
1141 GR  Monnickendam
telefoon: 0299-655234
weblog: astridvandeweijenberg.blogspot.com