Astrid van de Weijenberg

Wethouder

Van groene idealen naar actie

Mijn GroenLinks-ambitie is groene idealen om te zetten in actie. Groene idealen zijn voor mij het leven inrichten met mens en natuur als uitgangspunt. Dat wil dus zeggen leven met een kleine ecologische voetafdruk, met behoud van het open en groene landschap, met ruimte voor de mens in plaats van voor de auto, op basis van eerlijk delen. Kortom, rust en ruimte in het leven van ieder mens.

Duurzaamheid en eerlijk delen hebben topprioriteit. We voorkomen bouwen in het groen. We zorgen voor mensen waar nodig. We stimuleren ze om te werken en we verstikken ze niet met regels. We gaan uit van het vertrouwen dat ieder mens naar beste kunnen bijdraagt en we maken het hem zo gemakkelijk mogelijk om dat te doen, zonder te betuttelen.

We lopen voor in onze ideeën op het gebied van duurzaamheid. Het moet duidelijk zijn dat GroenLinks aan het roer zit, bijvoorbeeld door de helpende hand te bieden bij het energieneutraal maken van nieuwe en bestaande woningen. Daar waar inwoners duurzame ideeën hebben, vinden ze de gemeente aan hun zijde.

We gaan in gesprek met boeren om te kijken hoe we biodiversiteit kunnen behouden en verbeteren. Het veenweidegebied dreigt te verdwijnen. Nieuwe vormen van landbouw moeten daarom aangejaagd worden. Daarbij heeft de overheid een rol; boeren kunnen dat niet alleen.

Mijn ambitie is om verder te kijken dan onze eigen achtertuin, want klimaatverandering trekt zich niets aan van grenzen. Als politicus wil ik proberen mogelijk te maken wat onmogelijk lijkt.

Astrid van de Weijenberg
Johan Buijeslaan 5
1141 GR  Monnickendam
telefoon: 0299-655234
weblog: astridvandeweijenberg.blogspot.com